ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

👶👶ติดต่อเรื่อง เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด👶👶

📣📣สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

ด้วยตนเอง (Self Service)👶👶

 

โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 

และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ

👉👉เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th/

หรือ Scan QR Code ก็สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพน
☎️☎️ โทร 042-511022

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
☎️☎️ โทร 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือโทรสายด่วน พม.1300

ติดต่อเรื่องอื่นๆ ส่งข้อความถึง เรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000


 042 511 022 / โทรสาร (FAX) 042 511 506


 nakhonphanom@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php