โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก ๔๐๐,๐๐๐ ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าหน่วยงาน และ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม.นครพนม ONE HOME ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก ๔๐๐,๐๐๐ ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ส่งเสริมการลดรายจ่าย


Share:พม.นครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวแสงดาว​ อารีย์​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม​ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม​ หน้าฝ่าย​ เจ้าหน้าที่​ สนง.พมจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์แจกเอกสารและการติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว (WHITE​ RIBBON)​ “อันเป็นสัญลักษณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ไม่ยอมรับ​ ไม่นิ่งเฉย​ ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี​” และประชาสัมพันธ์​ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม​ สายด่วน​ 1300​ ให้แก่ นายชาธิป​ รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย​ รอดงาม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ นาย​ชาญชัย​ คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรมการจังหวัด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม​ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ​ รัฐวิสาหกิจ​ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น​ 5​ (หลังใหม่)​ ศาลากลางจังหวัดนครพนม​โดยมีผู้เข้าร่วม​ จำนวน​ 150 คน

444549
444550
444551
444557
444558
444555
444553
444554
444587
444559
444560
444556
previous arrow
next arrow
444549
444550
444551
444557
444558
444555
444553
444554
444587
444559
444560
444556
previous arrow
next arrow

Share:พม.นครพนม ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ อำเภอนาทม

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นำคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (ONE HOME) ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย ตำบลคำเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ

🔶🔶ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้​จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว​ ต่อเด็ก​ สตรีและบุคคลในครอบครัว​ ภายใต้แนวคิด​ ไม่ยอมรับ​ ไม่นิ่งเฉย​ ไม่กระทำความรุนแรง​ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเหตุ​ เมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว​ และมอบหนังสือสิทธิและสวัสดิการของผู้ถูกกระทำความรุนแรง​ในครอบครัว​ เข็มกลัดริบบิ้นขาว​ พร้อมกับ​ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ พม. รับสมัคร อพม บริการให้คำปรึกษา ฯลฯ


Share:ทีม พม.นครพนม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (พม.นครพนม ONE HOME) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครัวเรือน นางบุญเลี่ยง ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ สภาพที่อยู่อาศัย หลังคารั่วทั้งหลัง เครื่องอุปโภค/บริโภคในการดำรงชีพไม่เพียงพอ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือน นางบุญเลี่ยง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่

🔶🔶ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Onine และผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น


Share:เครือข่ายภาคเอกชน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) มอบเงินบริจาคพร้อมสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีวางเสาเอกบ้าน นางอารมณ์ เปลืองปล่าย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากเครือข่ายภาคเอกชน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และภาคเอกชนยังได้สนับสนุนวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้าน เช่น หิน ทราย ประตู หน้าต่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อบต.อุ่มเหม้า ประชาชน ร่วมรับมอบเงินและวัสดุก่อสร้างบริจาค และร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บ้านผู้ประสบปัญหา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


Share:พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ และเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ชั้น ๓ อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดังนี้

🔶๑. มอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม ๑๙ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนครพนม

🔶๒.มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) นางฉวีวรรณ ธรรมชาติ อายุ ๗๗ ปี๒) นางสงวน มาภา อายุ ๘๒ ปี ๓) นายเดชา ศิริรัตน์ อายุ ๘๖ ปี

🔶๓. มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่ได้เข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 จำนวน ๒ ได้แก่ ๑) นางบุญลือ ชูมาศ อายุ ๘๐ ปี๒) นางจารุณี สังขวณิช อายุ ๗๖ ปี


Share:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม โดยมี นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานๆจำนวน ๔๕ คน


Share:โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ ผ่านระบบ Zoom โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ศาลากลาง ชั้น ๑ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหัสพระชัย ภูวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ อำเภอธาตุพนม รุ่นที่ ๕ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ อำเภอธาตุพนม รุ่นที่ ๓ โดยมีนายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายหัสพระชัย ภูวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ อำเภอธาตุพนม รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ อำเภอบ้านแพง รุ่นที่ ๒ จำนวน ๕๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพง จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


Share:ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและมอบโล่เชิดชูเกียรติ พื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. นครพนม เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและมอบโล่เชิดชูเกียรติ พื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลหนองย่างชิ้น จัดโดย สำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ ๖


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial