ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

📣📣ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
 
‼️‼️โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัว ตามมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

📣📣ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) กำหนดวันและเวลาในการประเมิน
 
👉👉อ่านรายละเอียดที่ https://m-society.thaijobjob.com/

Share:ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📣📣ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
✅✅เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท

📍📍ตำแหน่ง

  • นักสังคมสงเคราะห์
  • นักพัฒนาสังคม
  • นิติกร
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (รวม ๔๐๖ อัตรา)

⏰⏰ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ”

‼รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial