ข่าวกิจกรรม

เครือข่ายภาคเอกชน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) มอบเงินบริจาคพร้อมสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้เข้ ...
อ่านต่อ

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นปร ...
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภ ...
อ่านต่อ

โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็ ...
อ่านต่อ

ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและมอบโล่เชิดชูเกียรติ พื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และหัว ...
อ่านต่อ

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเกี ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial