เครือข่ายภาคเอกชน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) มอบเงินบริจาคพร้อมสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีวางเสาเอกบ้าน นางอารมณ์ เปลืองปล่าย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากเครือข่ายภาคเอกชน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และภาคเอกชนยังได้สนับสนุนวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้าน เช่น หิน ทราย ประตู หน้าต่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อบต.อุ่มเหม้า ประชาชน ร่วมรับมอบเงินและวัสดุก่อสร้างบริจาค และร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บ้านผู้ประสบปัญหา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


Share: