มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ นายเขียน พงษ์ถาวร อายุ ๘๓ ปี ผู้สูงอายุที่ผ่านการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ และร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ในด้านที่อยู่อาศัย และด้านการส่งเสริมอาชีพ และมีรายได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


Share: