พม.นครพนม ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ อำเภอนาทม

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นำคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (ONE HOME) ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย ตำบลคำเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ

🔶🔶ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้​จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว​ ต่อเด็ก​ สตรีและบุคคลในครอบครัว​ ภายใต้แนวคิด​ ไม่ยอมรับ​ ไม่นิ่งเฉย​ ไม่กระทำความรุนแรง​ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเหตุ​ เมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว​ และมอบหนังสือสิทธิและสวัสดิการของผู้ถูกกระทำความรุนแรง​ในครอบครัว​ เข็มกลัดริบบิ้นขาว​ พร้อมกับ​ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ พม. รับสมัคร อพม บริการให้คำปรึกษา ฯลฯ


Share: