ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

📣📣ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
 
‼️‼️โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัว ตามมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share: