ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพื่อป้องกันการค้าประเวณีประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว”

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติ ...
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมาย ...
อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดโครงการอบรมเชิงป ...
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะในวิถีแห่งความปกติใหม่สำหรับคนตาบอด รุ่นที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมาย ...
อ่านต่อ

โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัยจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหาร ...
อ่านต่อ

พม.นครพนม ชวนชาวนครพนม ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php